Eksisterende udvalg i SE Foreningen i Danmark


EASE udvalg: Lene Bjergland, Kripa Henriksen og Susanne Ebling


PR udvalg: Sezandra Vigh, Judith Beermann og Lene Bjergland


Biblioteksudvalg: Helle Midtgård


Forskningsudvalg: Ulrik Jørgensen, Kripa Henriksen og Frank Olsen - (Christian Hedeskov)


Etik udvalg: ingen medlemmer


Outreach udvalg: Ursula Fürstenwald, Frank Olsen, Ulrik Jørgensen og David Beermann


Kursus udvalg: ingen medlemmer - (Lene Bjergland)


IT udvalg: ingen medlemmer