RELATEREDE EMNER

2015

Somatic Experiencing - En livslang Uddannelse

Jette Koch og Frank Vestergaard Olsen

Interview med Peter Levine Tidsskrift for Psykoterapi nr. 3 – 2015

Hent fil

2008

Hvordan kan øjenbevægelser lindre pinefulde minder?

Psykolog Nyt

Der er i de senere år blevet benyttet en meget simpel be- handlingsmetode ved PTSD-lidelser. PTSD-lidelser præges foruden af nervøsitet og undgåelse af stærke ufrivillige erindringer, såkaldte blitzerindringer, der bryder ind i bevidstheden på ubelejlige tidspunkter og giver forøget angst og uro ved at genoplive mindet om den skrækkelige begivenhed, der udløste PTSD-lidelsen.

Hent fil

2002

Med klienten ved roret

Andersen, Susanne & Holme, Mogens

Spørg klienten, om han synes, der er fremgang i terapien. Udbyttet af den terapeutiske relation handler om meget andet end psykologiske teorier og metoder.

Hent fil

[ukendt årstal]

FOKUSERING - Hør hvad din krop fortæller dig

Skandinavisk Fokuserings Institut for personlig indsigt

Fokusering er en indad rettet, kropslig opmærksomhed, som nogle få mennesker har helt naturlige evner for, men som de fleste faktisk ikke kender til endnu. Det handler ikke om at være i kontakt med dine følelser og emotioner, og det handler heller ikke om at spekulere eller gætte sig frem til noget om dig selv, ved at være oppe i dit hoved. Det er mere en metode, du kan bruge til at fremkalde en kropslig følt oplevelse – vi kalder det en Følt Fornemmelse – af hvordan du har det omkring en bestemt situation/oplevelse eller problem...

Hent fil

[ukendt årstal]

The Polyvagal Theory

Rosenberg, Stanley

The Polyvagal Theory - compared with the old idea of stress/relaxation

Hent fil

[ukendt årstal]

De Seks Trin...

[ukendt forfatter]

De fleste mennesker finder, det er nemmere at lære Fokusering ved at få individuel vejledning end ved bare at læse om det. Når man oplever en egentlig Fokuserings proces indefra, så er den ret så flydende og glidende. Den er åben og den tillader også stor rummelighed for den individuelle forskellighed og måde at arbejde på. Trods det kan en vis form for struktur være anvendelig nok, når vi introducerer dig til metodens begreber og vejleder dig gennem en smagsprøve af, hvad det er for noget. Her i det følgende vil vi tilbyde en metode, til at kunne nærme sig en oplevelse af at fokusere: De Seks Trin...

Hent fil