HÆNDELSER

2009

Somatic Experiencing Treatment with Social Service Workers Following Hurricanes Katrina and Rita

Leitch, M. Laurie

In a disaster, social service workers are often survivors themselves.This study examines whether somatic intervention using a brief (one to two session) stabilization model now called the Trauma Resiliency ModelTM (TRM), which uses the skills of Somatic Experiencing® (SE), can reduce the postdisaster symptoms of social service workers involved in postdisaster service delivery.

Hent fil

2008

MTV om behandling og rehabilitering af PTSD - herunder traumatiserede flygtninge

Region Syddanmark

Indvandrere, herunder flygtninge, udgjorde pr. 1. januar 2007 6,6% af den danske befolkning. Danske undersøgelser viser, at indvandrere bl.a. har højere behandlingsrater for somatiske syg- domme, har højere forbrug af sundhedsydelser og rapporterer langt højere forekomst af visse psykiske lidelser, end baggrundsbefolkningen. Særligt er antallet af kontakter til sundheds- væsenet pga. PTSD langt højere for indvandrere end for andre grupper...

Hent fil

2008

Traumearbejde med Tsunamiofre i Indien

Fürstenwald, Ursula

At arbejde direkte i katastrofeområder kræver en speciel tilgang til traumearbejde. Når indsatsen finde sted i den tredje verden, kræver det en endnu mere specifik omstilling...

Hent fil

2008

Introduktion til MTV-rapporten

Region Syddanmark

Sundhedsstyrelsen definerer en MTV (medicinsk tekno- logivurdering) som en alsidig, systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende en medicinsk teknologi. En medicinsk teknologi kan være et konkret lægemiddel eller en behandlingsform.

Hent fil

2008

Sammenfatning af MTV

Region Syddanmark

Formålet med MTV-rapporten er at afklare og sammen- fatte den foreliggende evidens for behandling og rehabilitering af patienter med PTSD, herunder traumatiserede flygtninge, på baggrund af et systematisk litteraturstudie.

Hent fil

2007

Somatic Experiencing Treatment With Tsunami Survivors in Thailand: Broadening the Scope of Early Intervention

Leitch, M. Laurie

This exploratory study examines the treatment effects of brief (1 to 2 sessions) Somatic Experiencing with 53 adult and child survivors of the 2004 tsunami in Thailand.

Hent fil

2004

Akut traumatisering efter vold

Elklit, Ask & Brink, Ole

Formålet var at belyse akutte, psykologiske virk- ninger af voldsepisoder hos personer, der henvender sig på skadestuen, og at sammenligne disse med de objektive, medicinske fund.

Hent fil

2003

Traumatic Stress and Motor Vehicle Accidents

Buckley, Todd

Researchers are looking more closely at motor vehicle accidents (MVAs) as a common cause of traumatic stress. In one large study, accidents were shown to be the traumatic event most frequently experienced by males (25%) and the second most frequent traumatic event experienced by females (13%) in the United States...

Hent fil

1996

Somatic Experiencing® in the Treatment of Automobile Accident Trauma

Heller, Diane Poole & Heller, Larry

This article on the role of the body in auto accident recovery describes some of the basic elements of Somatic Experiencing developed by Dr. Peter A. Levine.

Hent fil

[ukendt årstal]

Whiplash @ Kindling

Scaer, Robert C.

Recognized for over 100 years, criticized, analyzed, debated, defended, debunked and generally misunderstood, the complex group of symptoms that follow velocity-related injuries in vehicles of conveyance continues to defy medical scientific explanation.

Hent fil