EVIDENS

2013

Post Traumatisk Stress og rygsmerter

Ellegaard, Hanne og Manniche, Claus

Adskillige patienter med smerter i ryggen, lænd og nakke, har været udsat for arbejdsskader, trafikulykker eller andre former for hændelser så som overfald, røverier eller seksuelle krænkelser. Voldsomme hændelser ses oftest i første omgang at være chokerende oplevelser og i visse tilfælde ses Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD) udvikle sig.

Hent fil

2012

Stress is dominant in patients with depression and chronic low back pain

Ellegaard, Hanne & Pedersen, Birthe D

Stress is dominant in patients with depression and chronic low back pain. A qualitative study of psychotherapeutic interventions for patients with non-specific low back pain of 3–12 months’ duration

Hent fil

2010

Getting to Know Me

Shedler, Jonathan

Psychodynamic therapy has been caricatured as navel-gazing, but now studies show powerful benefits.

Hent fil

2010

The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy

Shedler, Jonathan

Empirical evidence supports the efficacy of psychodynamic therapy. Effect sizes for psychodynamic therapy are as large as those reported for other therapies that have been actively promoted as “empirically supported” and “evidence based.” In addition, patients who receive psychodynamic therapy maintain therapeutic gains and appear to continue to improve after treatment ends. Finally, nonpsychodynamic therapies may be effective in part because the more skilled practitioners utilize techniques that have long been central to psychodynamic theory and practice. The perception that psychodynamic approaches lack empirical support does not accord with available scientific evidence and may reflect selective dissemination of research findings.

Hent fil

2009

Nye veje for Evidens

Bargmann, Susanne Østervig m.fl.

I stedet for at fokusere på teoretisk og metodemæssig evidens appellere ny forskningen til, at psykologer kvalitetssikrer deres arbejde ved hele tiden at følge effekten af behandlingen

Hent fil

2009

KAT’en spinner videre

Donen, Jack

Psykolog Nyt 12/2009 bragte et debatindlæg af Jack Donen om kognitiv adfærdsterapi (KAT), med udgangspunkt i et antal omtaler i Forskningsnyt. Indlægget blev i samme nummer kommenteret af Forskningsnyts redaktør Thomas Nielsen. Kommentaren har afstedkommet denne duplik fra Jack Donen...

Hent fil

2009

Når KAT’en spinner

Donen, Jack

Afdelingen for spin inden for kog­ nitiv adfærdsterapi, KAT, må være glad for sig selv i disse år. Man er kommet med på evidensvognen med et brag. De har faktisk været så gode til at promovere KAT og kæde det sammen med evidensbegrebet, at utrolig mange klienter og profes­ sionelle i disse år føler sig sikre ved at overlade terapiløsningen til KAT...

Hent fil

2009

Somatic Experiencing Treatment with Social Service Workers Following Hurricanes Katrina and Rita

Leitch, M. Laurie m.fl.

In a disaster, social service workers are often survivors themselves. This study examines whether somatic intervention using a brief (one to two session) stabilization model now called the Trauma Resiliency Model™ (TRM), which uses the skills of Somatic Experiencing® (SE), can reduce the postdisaster symptoms of social service workers involved in postdisaster service delivery...

Hent fil

2009

Vejen til effektiv antidepressiv medicin

Psykolog Nyt

En ny, kritisk artikel i det højt ansete, videnskabelige tidsskrift The New England Journal of Medicine har kastet et noget tvivlsomt lys over de påstande, der fremsættes fra medicinalindustriens side om effekten af antidepressiv medicin (’lykkepiller’) – som hører til en af de mest udbredte kategorier af medicin i vore dage overhovedet.

Hent fil

2008

Person-Centered Quarterly

Elliott, Robert & Freire, Beth

Among his various accomplishments, Carl Rogers was a pioneer in the field of psychotherapy research. Following in his footsteps, we have just completed a major project to integrate 60 years of research on the effectiveness of person-centred and related therapies...

Hent fil

2008

Rapport galt i halsen

Kæreby, Flemming m.fl. - trykt i Psykolog Nyt nr. 22, 2008

Sundhedsstyrelsens PTSD-anbefalinger misbruges, hvis de læses som en absolut tilslutning til kognitiv adfærdsterapi over for angst. forfatterne foreslår en afprøvning af en form for behandling af PTSD, der er neurofysiologisk baseret.

Hent fil

2008

Referenceprogrammer for angst og depression

Hougaard, Esben m.fl.

I slutningen af 2007 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen to referenceprogrammer om angstlidelser og uniploar depression hos voksne.

Hent fil

2008

Somatic Therapy Treatment Effects with Tsunami Survivors

Parker, Catherine m.fl.

This is an uncontrolled field study of the outcome effects of a somatically based therapy with tsunami victims in southern India. One hundred and fifty (150) participants, prescreened for trauma symptoms, received 75 minutes of somatic therapy and training in affect modulation and self-regulation. The results indicate a reliable and significant treatment effect at immediate, 4-week, and 8-month follow-up assessments. At the 8-month follow-up, 90% of participants reported significant improvement or being completely free of symptoms of intrusion, arousal, and avoidance. The results support the effectiveness and reliability of this modified version of Somatic Experiencing Therapy in working with trauma reactions and invite future controlled trials of this therapy.

Hent fil

2002

Med klienten ved roret

Andersen, Susanne & Holme, Mogens

Spørg klienten, om han synes, der er fremgang i terapien. Udbyttet af den terapeutiske relation handler om meget andet end psykologiske teorier og metoder.

Hent fil