TERAPI – Anvendt teori

2016

Selvregulering gennem pendulering

David Beermann

En af 3 artikler som tilsammen giver en god og lettilgængelig beskrivelse af hvad SE metoden går ud på

Hent fil

2016

Forløsning af Traumer gennem kroppen

Lis Høhne Ratcliffe og Ulrik Jørgensen

Artikel bragt i tidsskrift for Psykoterapi nr 1 februar 2016

Hent fil

2016

At blive vækket til live igen

David Beermann

En af 3 artikler som tilsammen giver en god og lettilgængelig beskrivelse af hvad SE metoden går ud på.

Hent fil

2016

To be brought back to life again

David Beermann

ovenstående artikel på engelsk

Hent fil

2016

Det haptiske system og traumer

David Beermann

En af 3 artikler som tilsammen giver en god og lettilgængelig beskrivelse af hvad SE metoden går ud på

Hent fil

2014

Ny strategi for PTSD-terapi

Kæreby, Flemming - Trykt i Tidsskrift for Psykoterapi nr. 3 2014

I den senere tid har traumeforskere overvejet, om de skulle udvikle kriterier for at skelne mellem forskellige typer af Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) og dermed afdække et behov for differentieret behandling.

Hent fil

2013

Kunsten at adskille FRYGT fra IMMOBILITET

Kæreby, Flemming – trykt i Psykoterapeuten nr. 1, februar 2013.

Anmeldelse af Peter Levines bog “Den tavse stemme”.

Hent fil

2011

Forladthedstraume, påvirkninger i nervesystemet og SE-terapi

Mejdahl, Tove

Adoptivbørn har det fælles træk, at de alle er blevet forladt af deres biologiske forældre. I dette kapitel vil jeg begynde med at beskrive ”det tidlige forladthedstraume” ved at forholde det til kontrasten – ”den ideelle start på livet”. Herefter vil jeg kort beskrive nervesystemets funktion og baggrunden for udviklingen af traumeterapiformen Somatic Experiencing®. Jeg vil slutte af med at beskrive de grundlæggende principper i SE-metoden og eksemplificere, hvordan jeg anvender principperne i praksis i arbejdet med adoptivbørn og deres forældre.

Hent fil

2011

Helbredelse af kronisk smertepatient

Kæreby, Flemming trykt i Psykoterapeuten nr. 2, maj 2011.

Dette forløb kunne nemt have vist sig at være håbløst. Klienten, som jeg her vil kalde Anne, havde i forvejen en alvorlig depression, før hun fik kroniske smerter efter et kejsersnit, der blev udført uden virksom bedøvelse. Efter denne traumatiske oplevelse havde hun gennem tre år opsøgt en lang række smertelæger og andre behandlere, inklusiv en smerteklinik, men kun med midlertidig smertelindring til følge.

Hent fil

2009

Panic, Biology, and Reason: Giving the Body Its Due

Levine, Peter A.

My interest in the essential role played by bodily responses in the genesis and treatment of traumatic stress and panic anxiety began quite accidentally in 1969 (Levine, 1997). A psychiatrist knowing of my interest in “mind/body healing”—a fledging arena at the time, had referred a young woman to see me. Nancy had been suffering from panic attacks for about two years...

Hent fil

2008

Heart Rate in Trauma: Patterns Found in Somatic Experiencing(R) and Trauma Resolution

Whitehouse, Bob & Heller, Diane

The authors use physiological monitoring, especially heart rate variability, spectral analysis, and capnometry in measuring client psychophysiological states during Somatic Experiencing trauma resolution therapy. Somatic Experiencing constructs are described in the article. Heart rate variability and spectral analysis are explained briefly. Heart rate graphs are shown depicting different autonomic nervous system states (including the freeze response) during stages of Somatic Experiencing(R) trauma resolution and of the low frequency pattern, often called coherence, that commonly accompanies resolution. Physiological monitoring is presented as a tool for research, for validating therapeutic constructs, and for feedback for client and therapist about their self-regulation states and progress.

Hent fil

2008

Rapport galt i halsen

Kæreby, Flemming m.fl. - trykt i Psykolog Nyt nr. 22, 2008

Sundhedsstyrelsens PTSD-anbefalinger misbruges, hvis de læses som en absolut tilslutning til kognitiv adfærdsterapi over for angst. forfatterne foreslår en afprøvning af en form for behandling af PTSD, der er neurofysiologisk baseret.

Hent fil

2008

Fight, flight or freeze

Donen, Jack

Dette kapitel er taget fra bogen: "Livslange tilløb - psykologers arbejde med seksuelt misbrugte, en antologi". Udgivet af servicestyrelsen november 2008.

Hent fil

2008

Dansk deltagelse ved den første internationale konference om SE-terapi - et rejsebrev

Kæreby, Flemming & Sørensen, Jens Hardy – trykt i Psykoterapeuten nr. 1, februar 2008.

Den 25. oktober 2007 var en stor dag for Peter Levine. På denne dag kunne han åbne den første internationale konference om Somatic Experiencing - den traumeterapi, som han har brugt det meste af sit liv til at udvikle. Psykoterapeut Foreningens medlem, Flemming Kæreby, der både er SE-terapeut og cand. scient i biokemi, tog derfor til Berkely for at overvære konferencen og hente ny viden om traumeterapi hjem til Danmark.

Hent fil

2007

Heling af psykiske sår

Anmeldelse i Psykoterapeuten nr. 3

I Psykoterapeuten nr. 1, januar 2007 skrev formanden om Peter Levines nye bog, Helbredelse af traumer: ”En fantastisk spændende bog, der fortjener en anmeldelse her i bladet af en uddannet SE-terapeut.” Her har hele tre uddannede SE-terapeuter i forening taget handsken op.

Hent fil

2005

Psykoterapi og neuroaffektiv udvikling

Bentzen, Marianne og Hart, Susan

I de sidste tiår er der sket en kolossal udvikling af vores viden omkring neuroaffektive processer, der er centrale for følelseslivet og personlighedsdannelsen. I dag ved vi langt mere om, hvordan medfødte...

Hent fil

2004

Om hjerne, krop og bevidsthed i choktraumer og choktraumebehandling

Bentzen, Marianne

Først gives der et overblik over hjernen og den måde, den fungerer på i faretruende situationer. Derefter følger en kort historie om en traumatisk hændelse, nogle typiske oplevelser og reaktioner på chok...

Hent fil

2004

Shapes of Experience

Bentzen, Marianne

This article compares findings in developmental neuroscience and infant research from 0-2 years with five basic somatic character structures derived from the slightly varied descriptions of development in three somatic character systems: Bioenergetics, Hakomi and Bodynamics.

Hent fil

2002

SE metoden generelt

Fürstenwald, Ursula

Traumebehandling med kroppen som udgangspunkt Somatic Experiencingâ (SE) er en metode til at behandle traumer via fokusering på kropslige fornemmelser, somatisk erfaringsdannelse, hvor man sætter kroppens selvregulerende processer i gang. I 1997 inviterede OASIS, som yder tværfaglig behandling til traumatiserede flygtninge, Dr. Peter Levine, grundlæggeren af SE, til en gæsteforelæsning og en workshop i anledning af OASIS' 10 års jubilæum.

Hent fil

2000

Sensorimotor Psychotherapy: One Method for Processing Traumatic Memory

Ogden, Pat & Minton, Kekuni

Traditional psychotherapy addresses the cognitive and emotional elements of trauma, but lacks techniques that work directly with the physiological elements, despite the fact that trauma profoundly affects the body and many symptoms of traumatized individuals are somatically based. Altered relationships among cognitive, emotional, and sensorimotor (body) levels of information processing are also found to be implicated in trauma symptoms. Sensorimotor Psychotherapy is a method that integrates sensorimotor processing with cognitive and emotional processing in the treatment of trauma.

Hent fil

1994

New Insights into Trauma Therapy

Chitty, John

A presentation of the work of Peter Levine, Ph.D., in the context of Polarity Therapy.

Hent fil

[ukendt årstal]

Approaches to the Treatment of PTSD

Kolk, Bessel A. van der

Terrifying experiences that rupture people's sense of predictability and invulnerability can profoundly alter the ways that they subsequently deal with their emotions and with their environment. The syndrome of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) can follow such widely different stressors as war trauma, physical and sexual assaults, accidents, and other natural and man-made disasters...

Hent fil

[ukendt årstal]

Common Responses To Trauma – And Coping Strategies

Levine, Patti

After a trauma, people may go though a wide range of normal responses. Such reactions may be experienced not only by people who experienced the trauma first-hand, but by those who have witnessed or heard about the trauma, or been involved with those immediately affected. Many reactions can be triggered by persons, places, or things associated with the trauma. Some reactions may appear totally unrelated. Here is a list of common physical and emotional reactions to trauma, as well as a list of helpful coping strategies. These are NORMAL reactions to ABNORMAL events.

Hent fil

[ukendt årstal]

Kan adopterede børns traumer behandles på en nænsom måde? Ja!!

Krogh, Tina

Interview med Tove Mejdahl om SE-metoden. Læs om hvordan 3 årige Anna fik hjælp til at bearbejde hendes forladtheds-traume via SE-metoden (somatisk experiencing).

Hent fil

[ukendt årstal]

Sensorimotor Psychotherapy - Including the body

Ogden, Pat m.fl.

A significant expression of the current paradigm shift in psychoanalysis and related disciplines is the expansion of clinically relevant models that link the unconscious processes of the mind with the nonconscious operations of the body. Formerly relegated to the shadowy realm of metapsychology, redefined psychoanalytic concepts that integrate mind and body are now informed by advances in our understanding of the psychology and biology of bodily-based emotional states...

Hent fil

[ukendt årstal]

Triune Autonomic Nervous System: Experimental Applications based on Craniosacral Therapy

Chitty, John

The origin of Cranial Osteopathy is generally attributed to Sutherland, who detected subtle micro- movements in the bones, membranes and fluids of his patients. His experiments with this phenomenon yielded excellent therapeutic benefits, but generally his work was not embraced by his colleagues though some osteopaths did pursue the topic and continue to develop its theories and methods. Beginning in the 1970s, other health care professionals became interested in the concepts, under the term Craniosacral Therapy...

Hent fil