FYSIOLOGISK TEORI

2014

Ny strategi for PTSD-terapi

Kæreby, Flemming - Trykt i Tidsskrift for Psykoterapi nr. 3 2014

I den senere tid har traumeforskere overvejet, om de skulle udvikle kriterier for at skelne mellem forskellige typer af Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) og dermed afdække et behov for differentieret behandling.

Hent fil

2011

Social engagement og polyvagal theory

Green, Katarina

Psykologiprofessoren Stephen Porges’ forskning i nervesystemets funktion kan hjælpe os til at forstå traumatiserede klienters reaktioner bedre – og til at foretage mere hensigtsmæssige interventioner

Hent fil

2010

Psykofysiologisk traumeterapi

Kæreby, Flemming – trykt i Psykoterapeuten nr. 3, oktober 2010

Psykofysiologi handler om grænsefladen eller overgangen mellem psykologi og nervesystemets fysiologi. Visse psykiske reaktioner er nemlig hovedsageligt fysiologisk determinerede, og gennem fysiologiske målinger kan man skelne dem fra hinanden.

Hent fil

2009

New Culprints in Chronic Pain

Fields, R. Douglas

Glia are nervous system catetakers whose nurturing can go too far. Taming them holds promise for alleviating pain that current medications cannot ease.

Hent fil

2008

Dansk deltagelse ved den første internationale konference om SE-terapi - et rejsebrev

Kæreby, Flemming & Sørensen, Jens Hardy – trykt i Psykoterapeuten nr. 1, februar 2008.

Den 25. oktober 2007 var en stor dag for Peter Levine. På denne dag kunne han åbne den første internationale konference om Somatic Experiencing - den traumeterapi, som han har brugt det meste af sit liv til at udvikle. Psykoterapeut Foreningens medlem, Flemming Kæreby, der både er SE-terapeut og cand. scient i biokemi, tog derfor til Berkely for at overvære konferencen og hente ny viden om traumeterapi hjem til Danmark.

Hent fil

2008

Heart Rate in Trauma: Patterns Found in Somatic Experiencing(R) and Trauma Resolution

Whitehouse, Bob & Heller, Diane

The authors use physiological monitoring, especially heart rate variability, spectral analysis, and capnometry in measuring client psychophysiological states during Somatic Experiencing trauma resolution therapy. Somatic Experiencing constructs are described in the article. Heart rate variability and spectral analysis are explained briefly. Heart rate graphs are shown depicting different autonomic nervous system states (including the freeze response) during stages of Somatic Experiencing trauma resolution and of the low frequency pattern, often called coherence, that commonly accompanies resolution. Physiological monitoring is presented as a tool for research, for validating therapeutic constructs, and for feedback for client and therapist about their self-regulation states and progress.

Hent fil

2008

Rapport galt i halsen

Kæreby, Flemming m.fl. - trykt i Psykolog Nyt nr. 22, 2008

Sundhedsstyrelsens PTSD-anbefalinger misbruges, hvis de læses som en absolut tilslutning til kognitiv adfærdsterapi over for angst. forfatterne foreslår en afprøvning af en form for behandling af PTSD, der er neurofysiologisk baseret.

Hent fil

2008

Triune Autonomic Nervous System

Chitty, John

Experimental Applications based on Craniosacral Therapy

Hent fil

2005

Psykoterapi og neuroaffektiv udvikling

Bentzen, Marianne og Hart, Susan

I de sidste tiår er der sket en kolos- sal udvikling af vores viden om neuro- affektive processer, der er centrale for følelseslivet og personlighedsdannelsen. Vi ved nu langt mere om, hvordan med- fødte forudsætninger og miljømæssig stimulering påvirker hinanden, hvilket kan få vidtrækkende konsekvenser for den terapeutiske proces.

Hent fil

2003

Stephen Porges og Poly-Vagus Teorien

Claësson, Bodil

Stephen W. Porges er ph.d. og professor, og leder af Center for Developmental Psychobiology ved University of Illinois. Han har igennem de sidste 30 år forsket i de komplekse krop-psyke sammenhænge i en nyere videnskabsgren, han kalder psyko-fysiologi...

Hent fil

2003

Teorien om Poly-Vagus

Claësson, Bodil

Forskning i Vagus-nervens fylogenetiske udvikling kaster nyt lys over menneskets stress- og chokreaktioner

Hent fil

2002

Polyvagal Theory: Three Neural Circuits Regulate Behavioral Reactivity

Porges, Steven W.

As evolutionary forces molded the human nervous system, new structures were added and older structures were modified. The early vertebrate brains looked remarkably similar to our brainstems. These primitive brains were composed primarily of reflexive driven neural circuits that attempted to conserve metabolic resources, while valiantly protecting visceral function.

Hent fil

2001

The polyvagal theory: phylogenetic substrates of a social nervous system

Porges, Stephen W.

The evolution of the autonomic nervous system provides an organizing principle to interpret the adaptive significance of physiological responses in promoting social behavior. According to the polyvagal theory, the well-documented phylogenetic shift in neural regulation of the autonomic nervous system passes through three global stages, each with an associated behavioral strategy...

Hent fil

1997

Emotion: An Evolutionary By-Product of the Neural Regulation of the Autonomic Nervous System

Porges, Stephen W.

A new theory, the Polyvagal Theory of Emotion, is presented which links the evolution of the autonomic nervous system to affective experience, emotional expression, vocal communication and contingent social behavior...

Hent fil

[ukendt årstal]

Stress Hormone: Abnormal Cortisol Levels

http://stress.about.com

Both persons under stress and those suffering from depression may have abnormally elevated cortisol levels.

Hent fil

[ukendt årstal]

Stephen Porges og Poly-Vagus Teorien

Claesson, Bodil m.fl.

Stephen Porges kommer til Danmark i maj måned til et 4-dages seminar om stress i samarbejde med Stanley Rosenberg og Fagligt Selskab for Kropsrelateret Psykoterapi.

Hent fil

[ukendt årstal]

The Neurobiology of Emotion

[ukendt forfatter]

Throughout the day, we experience a variety of emotions. For the most part, these emotions are transient in nature. However, when these emotions become intense or are unremitting they can have very dramatic effects on our behavior. The depressive syndrome is an example of a state that is characterized by unrelenting sadness accompanied by a deficit in one’s ability to derive pleasure from positive situations.

Hent fil

[ukendt årstal]

The Response to Stress

McEwen, Bruce & Krahn, Dean

What do we mean when we say we are "stressed out"? We may just be having a bad day, or feeling pressured by too many things to do and too little time to do them. Or we may have had a fight with a friend or family member. Or our job may be getting to us - feeling that it is just a rat race without a purpose, or feeling too much pressure and a lack of sup- port and camaraderie. In any case, we are "bummed out" and "frazzled" and tend to think about how we feel at the moment and how to make it better right away. Rarely do we give much thought to the longer time frame and how our body is handling or not handling the pressure. Yet, it is the longer time frame of months and even years that is important for understanding the bad side of stress.

Hent fil

[ukendt årstal]

The Whiplash Syndrome

[ukendt forfatter]

Memory mechanisms play a critical role in forming the complex neurophysiologic fabric if traumatization. The odds of a lasting memory being implanted in those centers of the brain related to memory storage is directly proportional to the arousal or emotional content of the experience that accompanied the event to be remembered.

Hent fil

TERAPI – Anvendt teori

2016

Selvregulering gennem pendulering

David Beermann

En af 3 artikler som tilsammen giver en god og lettilgængelig beskrivelse af hvad SE metoden går ud på

Hent fil

2016

Forløsning af Traumer gennem kroppen

Lis Høhne Ratcliffe og Ulrik Jørgensen

Artikel bragt i tidsskrift for Psykoterapi nr 1 februar 2016

Hent fil

2016

At blive vækket til live igen

David Beermann

En af 3 artikler som tilsammen giver en god og lettilgængelig beskrivelse af hvad SE metoden går ud på.

Hent fil

2016

To be brought back to life again

David Beermann

ovenstående artikel på engelsk

Hent fil

2016

Det haptiske system og traumer

David Beermann

En af 3 artikler som tilsammen giver en god og lettilgængelig beskrivelse af hvad SE metoden går ud på

Hent fil

2014

Ny strategi for PTSD-terapi

Kæreby, Flemming - Trykt i Tidsskrift for Psykoterapi nr. 3 2014

I den senere tid har traumeforskere overvejet, om de skulle udvikle kriterier for at skelne mellem forskellige typer af Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) og dermed afdække et behov for differentieret behandling.

Hent fil

2013

Kunsten at adskille FRYGT fra IMMOBILITET

Kæreby, Flemming – trykt i Psykoterapeuten nr. 1, februar 2013.

Anmeldelse af Peter Levines bog “Den tavse stemme”.

Hent fil

2011

Forladthedstraume, påvirkninger i nervesystemet og SE-terapi

Mejdahl, Tove

Adoptivbørn har det fælles træk, at de alle er blevet forladt af deres biologiske forældre. I dette kapitel vil jeg begynde med at beskrive ”det tidlige forladthedstraume” ved at forholde det til kontrasten – ”den ideelle start på livet”. Herefter vil jeg kort beskrive nervesystemets funktion og baggrunden for udviklingen af traumeterapiformen Somatic Experiencing®. Jeg vil slutte af med at beskrive de grundlæggende principper i SE-metoden og eksemplificere, hvordan jeg anvender principperne i praksis i arbejdet med adoptivbørn og deres forældre.

Hent fil

2011

Helbredelse af kronisk smertepatient

Kæreby, Flemming trykt i Psykoterapeuten nr. 2, maj 2011.

Dette forløb kunne nemt have vist sig at være håbløst. Klienten, som jeg her vil kalde Anne, havde i forvejen en alvorlig depression, før hun fik kroniske smerter efter et kejsersnit, der blev udført uden virksom bedøvelse. Efter denne traumatiske oplevelse havde hun gennem tre år opsøgt en lang række smertelæger og andre behandlere, inklusiv en smerteklinik, men kun med midlertidig smertelindring til følge.

Hent fil

2009

Panic, Biology, and Reason: Giving the Body Its Due

Levine, Peter A.

My interest in the essential role played by bodily responses in the genesis and treatment of traumatic stress and panic anxiety began quite accidentally in 1969 (Levine, 1997). A psychiatrist knowing of my interest in “mind/body healing”—a fledging arena at the time, had referred a young woman to see me. Nancy had been suffering from panic attacks for about two years...

Hent fil

2008

Heart Rate in Trauma: Patterns Found in Somatic Experiencing(R) and Trauma Resolution

Whitehouse, Bob & Heller, Diane

The authors use physiological monitoring, especially heart rate variability, spectral analysis, and capnometry in measuring client psychophysiological states during Somatic Experiencing trauma resolution therapy. Somatic Experiencing constructs are described in the article. Heart rate variability and spectral analysis are explained briefly. Heart rate graphs are shown depicting different autonomic nervous system states (including the freeze response) during stages of Somatic Experiencing(R) trauma resolution and of the low frequency pattern, often called coherence, that commonly accompanies resolution. Physiological monitoring is presented as a tool for research, for validating therapeutic constructs, and for feedback for client and therapist about their self-regulation states and progress.

Hent fil

2008

Rapport galt i halsen

Kæreby, Flemming m.fl. - trykt i Psykolog Nyt nr. 22, 2008

Sundhedsstyrelsens PTSD-anbefalinger misbruges, hvis de læses som en absolut tilslutning til kognitiv adfærdsterapi over for angst. forfatterne foreslår en afprøvning af en form for behandling af PTSD, der er neurofysiologisk baseret.

Hent fil

2008

Fight, flight or freeze

Donen, Jack

Dette kapitel er taget fra bogen: "Livslange tilløb - psykologers arbejde med seksuelt misbrugte, en antologi". Udgivet af servicestyrelsen november 2008.

Hent fil

2008

Dansk deltagelse ved den første internationale konference om SE-terapi - et rejsebrev

Kæreby, Flemming & Sørensen, Jens Hardy – trykt i Psykoterapeuten nr. 1, februar 2008.

Den 25. oktober 2007 var en stor dag for Peter Levine. På denne dag kunne han åbne den første internationale konference om Somatic Experiencing - den traumeterapi, som han har brugt det meste af sit liv til at udvikle. Psykoterapeut Foreningens medlem, Flemming Kæreby, der både er SE-terapeut og cand. scient i biokemi, tog derfor til Berkely for at overvære konferencen og hente ny viden om traumeterapi hjem til Danmark.

Hent fil

2007

Heling af psykiske sår

Anmeldelse i Psykoterapeuten nr. 3

I Psykoterapeuten nr. 1, januar 2007 skrev formanden om Peter Levines nye bog, Helbredelse af traumer: ”En fantastisk spændende bog, der fortjener en anmeldelse her i bladet af en uddannet SE-terapeut.” Her har hele tre uddannede SE-terapeuter i forening taget handsken op.

Hent fil

2005

Psykoterapi og neuroaffektiv udvikling

Bentzen, Marianne og Hart, Susan

I de sidste tiår er der sket en kolossal udvikling af vores viden omkring neuroaffektive processer, der er centrale for følelseslivet og personlighedsdannelsen. I dag ved vi langt mere om, hvordan medfødte...

Hent fil

2004

Om hjerne, krop og bevidsthed i choktraumer og choktraumebehandling

Bentzen, Marianne

Først gives der et overblik over hjernen og den måde, den fungerer på i faretruende situationer. Derefter følger en kort historie om en traumatisk hændelse, nogle typiske oplevelser og reaktioner på chok...

Hent fil

2004

Shapes of Experience

Bentzen, Marianne

This article compares findings in developmental neuroscience and infant research from 0-2 years with five basic somatic character structures derived from the slightly varied descriptions of development in three somatic character systems: Bioenergetics, Hakomi and Bodynamics.

Hent fil

2002

SE metoden generelt

Fürstenwald, Ursula

Traumebehandling med kroppen som udgangspunkt Somatic Experiencingâ (SE) er en metode til at behandle traumer via fokusering på kropslige fornemmelser, somatisk erfaringsdannelse, hvor man sætter kroppens selvregulerende processer i gang. I 1997 inviterede OASIS, som yder tværfaglig behandling til traumatiserede flygtninge, Dr. Peter Levine, grundlæggeren af SE, til en gæsteforelæsning og en workshop i anledning af OASIS' 10 års jubilæum.

Hent fil

2000

Sensorimotor Psychotherapy: One Method for Processing Traumatic Memory

Ogden, Pat & Minton, Kekuni

Traditional psychotherapy addresses the cognitive and emotional elements of trauma, but lacks techniques that work directly with the physiological elements, despite the fact that trauma profoundly affects the body and many symptoms of traumatized individuals are somatically based. Altered relationships among cognitive, emotional, and sensorimotor (body) levels of information processing are also found to be implicated in trauma symptoms. Sensorimotor Psychotherapy is a method that integrates sensorimotor processing with cognitive and emotional processing in the treatment of trauma.

Hent fil

1994

New Insights into Trauma Therapy

Chitty, John

A presentation of the work of Peter Levine, Ph.D., in the context of Polarity Therapy.

Hent fil

[ukendt årstal]

Approaches to the Treatment of PTSD

Kolk, Bessel A. van der

Terrifying experiences that rupture people's sense of predictability and invulnerability can profoundly alter the ways that they subsequently deal with their emotions and with their environment. The syndrome of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) can follow such widely different stressors as war trauma, physical and sexual assaults, accidents, and other natural and man-made disasters...

Hent fil

[ukendt årstal]

Common Responses To Trauma – And Coping Strategies

Levine, Patti

After a trauma, people may go though a wide range of normal responses. Such reactions may be experienced not only by people who experienced the trauma first-hand, but by those who have witnessed or heard about the trauma, or been involved with those immediately affected. Many reactions can be triggered by persons, places, or things associated with the trauma. Some reactions may appear totally unrelated. Here is a list of common physical and emotional reactions to trauma, as well as a list of helpful coping strategies. These are NORMAL reactions to ABNORMAL events.

Hent fil

[ukendt årstal]

Kan adopterede børns traumer behandles på en nænsom måde? Ja!!

Krogh, Tina

Interview med Tove Mejdahl om SE-metoden. Læs om hvordan 3 årige Anna fik hjælp til at bearbejde hendes forladtheds-traume via SE-metoden (somatisk experiencing).

Hent fil

[ukendt årstal]

Sensorimotor Psychotherapy - Including the body

Ogden, Pat m.fl.

A significant expression of the current paradigm shift in psychoanalysis and related disciplines is the expansion of clinically relevant models that link the unconscious processes of the mind with the nonconscious operations of the body. Formerly relegated to the shadowy realm of metapsychology, redefined psychoanalytic concepts that integrate mind and body are now informed by advances in our understanding of the psychology and biology of bodily-based emotional states...

Hent fil

[ukendt årstal]

Triune Autonomic Nervous System: Experimental Applications based on Craniosacral Therapy

Chitty, John

The origin of Cranial Osteopathy is generally attributed to Sutherland, who detected subtle micro- movements in the bones, membranes and fluids of his patients. His experiments with this phenomenon yielded excellent therapeutic benefits, but generally his work was not embraced by his colleagues though some osteopaths did pursue the topic and continue to develop its theories and methods. Beginning in the 1970s, other health care professionals became interested in the concepts, under the term Craniosacral Therapy...

Hent fil

SYMPTOMER/DIAGNOSER

2009

traumereaktioner afhænger ikke af traumet i sig selv

Psykolog Nyt

PTSD er i vore dage den officielle diagnose, der bruges om mennesker, der får svære psykiske eftervirkninger af en en- keltstående, voldsom eller skræmmende begivenhed (”et traume”).

Hent fil

2008

Psykoterapi for angstlidelser & unipolar depression

Psykolog Nyt

I slutningen af 2007 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen to referenceprogrammer om angstlidelser og unipolar depression hos voksne.

Hent fil

2008

Association of Objective Measures of Trauma Exposure From Motor Vehicle Accidents and Posttraumatic Stress Symptoms

Fujita, Goro & Nishida, Yasushi

Associations of objective measures of trauma exposure with psychological sequelae following motor vehicle accidents (MVA) were examined in a Japanese population. Impact and injury severity of 93 MVA victims was assessed using on-the-scene in-depth investigations measured by the Injury Severity Score (ISS), barrier equivalent speed (BES), and change in velocity during the impact (Delta-v). Results showed that...

Hent fil

2007

Referenceprogram for angstlidelser hos voksne

Sekretariatet for Referenceprogrammer

Formålet med referenceprogrammet er at sammenfatte og stille den seneste faglige viden/evidens og erfaring til rådighed for sundhedsvæsenet. Referenceprogrammet søger således at kortlægge, hvad der er ”god klinisk praksis” i patientbehandlingen, så denne viden kan indgå som pejlemærker og beslutningsstøtte i planlægning og tilrettelæggelsen af indsatsen for voksne med angstlidelser.

Hent fil

2007

Men kroppen husker

Psykolog Nyt

I de seksten år vi har udgivet Forskningsnyt fra Psykologi, har vi jævnligt bragt artikler om, hvordan der efter voldsomme, eventuelt livsfarlige oplevelser, kunne optræde psykiske følgevirkninger, som man tidligere har kaldt krisereaktioner, men som man nu om dage betegner med den internationale betegnelse PTSD, post en vedvarende, forstyrrende stresstilstand i kølvandet på en chokerende, traumatisk oplevelse.

Hent fil

2004

PTSD and Depression Following Trauma: Understanding Comorbidity

O'Donnell, Meaghan et al

While PTSD and comorbid PTSD/depression are indistinguishable, the findings support the existence of depression as a separate construct in the acute, but not the chronic, aftermath of trauma.

Hent fil

2003

Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)

Berman, Lauren

Although Freud (Freud, 1906) described the impact of trauma on the psyche in his original works of the 19th century, it wasn’t until 1981 that Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) was officially recognized as a valid disorder.

Hent fil

2001

The Neurophysiology Of Dissociation And Chronic Disease

Scaer, Robert C.

Dissociation as a clinical psychiatric condition has been defined primarily in terms of the fragmentation and splitting of the mind, and perception of the self and the body. Its clinical manifestations include altered perceptions and behavior, including derealization, depersonalization, distortions of perception of time, space and body and conversion hysteria...

Hent fil

2000

Acute Stress Disorder

(from Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition)

When an individual who has been exposed to a traumatic event develops anxiety symptoms, reexperiencing of the event, and avoidance of stimuli related to the event lasting less than four weeks they may be suffering from this Anxiety Disorder.

Hent fil

2000

Posttraumatic Stress Disorder

(from Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition)

When an individual who has been exposed to a traumatic event develops anxiety symptoms, reexperiencing of the event, and avoidance of stimuli related to the event lasting more than four weeks, they may be suffering from this Anxiety Disorder.

Hent fil

2000

The Invisible Epidemic: Post-Traumatic Stress Disorder, Memory and the Brain

Bremner, J. Douglas

Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) is something of an invisible epidemic. The events underlying it are often mysterious and always unpleasant. It is certainly far more widespread than most people realize. For example, a prime cause of PTSD is childhood sexual abuse. About 16% of American women (about 40 million) are sexually abused (including rape, attempted rape, or other form of molestation) before they reach their 18th birthday.

Hent fil

1997

Observations on traumatic stress utilizing the model of the

Scaer, Robert C.

In his book, Affect Regulation and the Origin of the Self Allen Schore has outlined in exquisite detail the psychobiology of early childhood development involving maturation of orbitofrontal and limbic structures based on reciprocal experiences with the care giver...

Hent fil

1992

Post-Traumatic Stress Disorder

World Health Organization

This arises as a delayed and/or protracted response to a stressful event or situation (either short- or long- lasting) of an exceptionally threatening or catastrophic nature, which is likely to cause pervasive distress in almost anyone (e.g. natural or man-made disaster, combat, serious accident, witnessing the violent death of others, or being the victim of torture, terrorism, rape, or other crime).

Hent fil

1992

Post-Traumatic Stress Disorder

World Health Organization

Enduring personality change may follow the experience of catastrophic stress. The stress must be so extreme that it is unnecessary to consider personal vulnerability in order to explain its profound effect on the personality. Examples include concentration camp experiences, torture, disasters, prolonged exposure to life-threatening circumstances...

Hent fil

1992

The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders

World Health Organization

In the early 1960s, the Mental Health Programme of the World Health Organization (WHO) became actively engaged in a programme aiming to improve the diagnosis and classification of mental disorders. At that time, WHO convened a series of meetings to review knowledge, actively involving representatives of different disciplines, various schools of thought in psychiatry, and all parts of the world in the programme...

Hent fil

[ukendt årstal]

Dissociation, Affect Dysregulation and Somatization

Kolk, Bessel A. van der

The complex nature of adaptation to trauma.

Hent fil

[ukendt årstal]

Om PTSD og andre diagnoser

oasis-rehab.dk

De mest almindelige psykiske symptomer blandt flygtninge er en kombination af posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) og depression. PTSD blev første gang anerkendt som selvstændig diagnose i APA’s diagnoseliste DSM III i 1980. Den var et direkte resultat af den forskning, som fulgte i kølvandet af de psykiske lidelser, de amerikanske vietnamveteraner havde efter Vietnamkrigen. Diagnosen er senest blevet revideret i 1994, og kriterierne er følgende...

Hent fil

[ukendt årstal]

Criteria for PTSD

National Center for PTSD

In 2000, the American Psychiatric Association revised the PTSD diagnostic criteria in the fourth edition of its Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR). The diagnostic criteria (Criterion A-F) are specified below.

Hent fil

[ukendt årstal]

PTSD

Donen, Jack

Det følgende er skrevet efter tsunamikatastrofen i december 2004, men kan ses som en generel oplysning og vejledning i forbindelse med chok-traume oplevelser.

Hent fil

[ukendt årstal]

The Trauma Symptom Checklist

[ukendt forfatter]

How often have you experienced each of the following in the last two months?

Hent fil

[ukendt årstal]

Personality Disorders

[ukendt forfatter]

This block includes a variety of clinically significant conditions and behaviour patterns which tend to be persistent and are the expression of an individual's characteristic lifestyle and mode of relating to self and others. Some of these conditions and patterns of behaviour emerge early in the course of individual development, as a result of both constitutional factors and social experience, while others are acquired later in life.

Hent fil

[ukendt årstal]

Introduction to Survival Strategies

Valent, Paul

This chapter introduces the concept of Survival Strategies. Survival Strategies are suggested to facilitate the recognition, naming, and making sense of the varied sequelae of traumatic events. They are like the colors refracted by a prism of white light. The colors add depth and dimension to what is relived and avoided in PTSD.

Hent fil

[ukendt årstal]

Affektive lidelser

Licht, Rasmus W.

Affektive sindslidelser er hyppige, oftest livslange sygdomme med et episodisk forløb. Selvom sygdommenes forløb kan modificeres betragteligt af behandling, er de almindeligvis forbundet med store personlige og sociale omkostninger. Sygdommene har en ganske betydelig overdødelighed, hovedsagelig på grund af selvmord.

Hent fil

[ukendt årstal]

The Dissociation Capsule

Scaer, Robert C.

In my 30+ years of the practice of Neurology, I spent the last 20 as the medical director of a rehabilitation center, much of that directing a multidisciplinary chronic pain program. We routinely treated the most challenging patients, those whose physicians had basically given up their treatment in despair, and referred them to us.

Hent fil

[ukendt årstal]

The Response to Stress

McEwen, Bruce & Krahn, Dean

What do we mean when we say we are "stressed out"? We may just be having a bad day, or feeling pressured by too many things to do and too little time to do them. Or we may have had a fight with a friend or family member. Or our job may be getting to us - feeling that it is just a rat race without a purpose...

Hent fil

ATTACHMENT/UDVIKLINGSPSYKOLOGI

[ukendt årstal]

Integrated Healing Intensive

Heller, Diane Poole

Through this 28 hour presentation we discover that, when integrated and metabolized, suffering can actually serve us, provide the nourishment to become freer, more mature human beings and, surprisingly, provide a new paradigm for the expansion of consciousness.

Hent fil

HÆNDELSER

2009

Somatic Experiencing Treatment with Social Service Workers Following Hurricanes Katrina and Rita

Leitch, M. Laurie

In a disaster, social service workers are often survivors themselves.This study examines whether somatic intervention using a brief (one to two session) stabilization model now called the Trauma Resiliency ModelTM (TRM), which uses the skills of Somatic Experiencing® (SE), can reduce the postdisaster symptoms of social service workers involved in postdisaster service delivery.

Hent fil

2008

MTV om behandling og rehabilitering af PTSD - herunder traumatiserede flygtninge

Region Syddanmark

Indvandrere, herunder flygtninge, udgjorde pr. 1. januar 2007 6,6% af den danske befolkning. Danske undersøgelser viser, at indvandrere bl.a. har højere behandlingsrater for somatiske syg- domme, har højere forbrug af sundhedsydelser og rapporterer langt højere forekomst af visse psykiske lidelser, end baggrundsbefolkningen. Særligt er antallet af kontakter til sundheds- væsenet pga. PTSD langt højere for indvandrere end for andre grupper...

Hent fil

2008

Traumearbejde med Tsunamiofre i Indien

Fürstenwald, Ursula

At arbejde direkte i katastrofeområder kræver en speciel tilgang til traumearbejde. Når indsatsen finde sted i den tredje verden, kræver det en endnu mere specifik omstilling...

Hent fil

2008

Introduktion til MTV-rapporten

Region Syddanmark

Sundhedsstyrelsen definerer en MTV (medicinsk tekno- logivurdering) som en alsidig, systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende en medicinsk teknologi. En medicinsk teknologi kan være et konkret lægemiddel eller en behandlingsform.

Hent fil

2008

Sammenfatning af MTV

Region Syddanmark

Formålet med MTV-rapporten er at afklare og sammen- fatte den foreliggende evidens for behandling og rehabilitering af patienter med PTSD, herunder traumatiserede flygtninge, på baggrund af et systematisk litteraturstudie.

Hent fil

2007

Somatic Experiencing Treatment With Tsunami Survivors in Thailand: Broadening the Scope of Early Intervention

Leitch, M. Laurie

This exploratory study examines the treatment effects of brief (1 to 2 sessions) Somatic Experiencing with 53 adult and child survivors of the 2004 tsunami in Thailand.

Hent fil

2004

Akut traumatisering efter vold

Elklit, Ask & Brink, Ole

Formålet var at belyse akutte, psykologiske virk- ninger af voldsepisoder hos personer, der henvender sig på skadestuen, og at sammenligne disse med de objektive, medicinske fund.

Hent fil

2003

Traumatic Stress and Motor Vehicle Accidents

Buckley, Todd

Researchers are looking more closely at motor vehicle accidents (MVAs) as a common cause of traumatic stress. In one large study, accidents were shown to be the traumatic event most frequently experienced by males (25%) and the second most frequent traumatic event experienced by females (13%) in the United States...

Hent fil

1996

Somatic Experiencing® in the Treatment of Automobile Accident Trauma

Heller, Diane Poole & Heller, Larry

This article on the role of the body in auto accident recovery describes some of the basic elements of Somatic Experiencing developed by Dr. Peter A. Levine.

Hent fil

[ukendt årstal]

Whiplash @ Kindling

Scaer, Robert C.

Recognized for over 100 years, criticized, analyzed, debated, defended, debunked and generally misunderstood, the complex group of symptoms that follow velocity-related injuries in vehicles of conveyance continues to defy medical scientific explanation.

Hent fil

RELATEREDE EMNER

2015

Somatic Experiencing - En livslang Uddannelse

Jette Koch og Frank Vestergaard Olsen

Interview med Peter Levine Tidsskrift for Psykoterapi nr. 3 – 2015

Hent fil

2008

Hvordan kan øjenbevægelser lindre pinefulde minder?

Psykolog Nyt

Der er i de senere år blevet benyttet en meget simpel be- handlingsmetode ved PTSD-lidelser. PTSD-lidelser præges foruden af nervøsitet og undgåelse af stærke ufrivillige erindringer, såkaldte blitzerindringer, der bryder ind i bevidstheden på ubelejlige tidspunkter og giver forøget angst og uro ved at genoplive mindet om den skrækkelige begivenhed, der udløste PTSD-lidelsen.

Hent fil

2002

Med klienten ved roret

Andersen, Susanne & Holme, Mogens

Spørg klienten, om han synes, der er fremgang i terapien. Udbyttet af den terapeutiske relation handler om meget andet end psykologiske teorier og metoder.

Hent fil

[ukendt årstal]

FOKUSERING - Hør hvad din krop fortæller dig

Skandinavisk Fokuserings Institut for personlig indsigt

Fokusering er en indad rettet, kropslig opmærksomhed, som nogle få mennesker har helt naturlige evner for, men som de fleste faktisk ikke kender til endnu. Det handler ikke om at være i kontakt med dine følelser og emotioner, og det handler heller ikke om at spekulere eller gætte sig frem til noget om dig selv, ved at være oppe i dit hoved. Det er mere en metode, du kan bruge til at fremkalde en kropslig følt oplevelse – vi kalder det en Følt Fornemmelse – af hvordan du har det omkring en bestemt situation/oplevelse eller problem...

Hent fil

[ukendt årstal]

The Polyvagal Theory

Rosenberg, Stanley

The Polyvagal Theory - compared with the old idea of stress/relaxation

Hent fil

[ukendt årstal]

De Seks Trin...

[ukendt forfatter]

De fleste mennesker finder, det er nemmere at lære Fokusering ved at få individuel vejledning end ved bare at læse om det. Når man oplever en egentlig Fokuserings proces indefra, så er den ret så flydende og glidende. Den er åben og den tillader også stor rummelighed for den individuelle forskellighed og måde at arbejde på. Trods det kan en vis form for struktur være anvendelig nok, når vi introducerer dig til metodens begreber og vejleder dig gennem en smagsprøve af, hvad det er for noget. Her i det følgende vil vi tilbyde en metode, til at kunne nærme sig en oplevelse af at fokusere: De Seks Trin...

Hent fil

EVIDENS

2013

Post Traumatisk Stress og rygsmerter

Ellegaard, Hanne og Manniche, Claus

Adskillige patienter med smerter i ryggen, lænd og nakke, har været udsat for arbejdsskader, trafikulykker eller andre former for hændelser så som overfald, røverier eller seksuelle krænkelser. Voldsomme hændelser ses oftest i første omgang at være chokerende oplevelser og i visse tilfælde ses Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD) udvikle sig.

Hent fil

2012

Stress is dominant in patients with depression and chronic low back pain

Ellegaard, Hanne & Pedersen, Birthe D

Stress is dominant in patients with depression and chronic low back pain. A qualitative study of psychotherapeutic interventions for patients with non-specific low back pain of 3–12 months’ duration

Hent fil

2010

Getting to Know Me

Shedler, Jonathan

Psychodynamic therapy has been caricatured as navel-gazing, but now studies show powerful benefits.

Hent fil

2010

The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy

Shedler, Jonathan

Empirical evidence supports the efficacy of psychodynamic therapy. Effect sizes for psychodynamic therapy are as large as those reported for other therapies that have been actively promoted as “empirically supported” and “evidence based.” In addition, patients who receive psychodynamic therapy maintain therapeutic gains and appear to continue to improve after treatment ends. Finally, nonpsychodynamic therapies may be effective in part because the more skilled practitioners utilize techniques that have long been central to psychodynamic theory and practice. The perception that psychodynamic approaches lack empirical support does not accord with available scientific evidence and may reflect selective dissemination of research findings.

Hent fil

2009

Nye veje for Evidens

Bargmann, Susanne Østervig m.fl.

I stedet for at fokusere på teoretisk og metodemæssig evidens appellere ny forskningen til, at psykologer kvalitetssikrer deres arbejde ved hele tiden at følge effekten af behandlingen

Hent fil

2009

KAT’en spinner videre

Donen, Jack

Psykolog Nyt 12/2009 bragte et debatindlæg af Jack Donen om kognitiv adfærdsterapi (KAT), med udgangspunkt i et antal omtaler i Forskningsnyt. Indlægget blev i samme nummer kommenteret af Forskningsnyts redaktør Thomas Nielsen. Kommentaren har afstedkommet denne duplik fra Jack Donen...

Hent fil

2009

Når KAT’en spinner

Donen, Jack

Afdelingen for spin inden for kog­ nitiv adfærdsterapi, KAT, må være glad for sig selv i disse år. Man er kommet med på evidensvognen med et brag. De har faktisk været så gode til at promovere KAT og kæde det sammen med evidensbegrebet, at utrolig mange klienter og profes­ sionelle i disse år føler sig sikre ved at overlade terapiløsningen til KAT...

Hent fil

2009

Somatic Experiencing Treatment with Social Service Workers Following Hurricanes Katrina and Rita

Leitch, M. Laurie m.fl.

In a disaster, social service workers are often survivors themselves. This study examines whether somatic intervention using a brief (one to two session) stabilization model now called the Trauma Resiliency Model™ (TRM), which uses the skills of Somatic Experiencing® (SE), can reduce the postdisaster symptoms of social service workers involved in postdisaster service delivery...

Hent fil

2009

Vejen til effektiv antidepressiv medicin

Psykolog Nyt

En ny, kritisk artikel i det højt ansete, videnskabelige tidsskrift The New England Journal of Medicine har kastet et noget tvivlsomt lys over de påstande, der fremsættes fra medicinalindustriens side om effekten af antidepressiv medicin (’lykkepiller’) – som hører til en af de mest udbredte kategorier af medicin i vore dage overhovedet.

Hent fil

2008

Person-Centered Quarterly

Elliott, Robert & Freire, Beth

Among his various accomplishments, Carl Rogers was a pioneer in the field of psychotherapy research. Following in his footsteps, we have just completed a major project to integrate 60 years of research on the effectiveness of person-centred and related therapies...

Hent fil

2008

Rapport galt i halsen

Kæreby, Flemming m.fl. - trykt i Psykolog Nyt nr. 22, 2008

Sundhedsstyrelsens PTSD-anbefalinger misbruges, hvis de læses som en absolut tilslutning til kognitiv adfærdsterapi over for angst. forfatterne foreslår en afprøvning af en form for behandling af PTSD, der er neurofysiologisk baseret.

Hent fil

2008

Referenceprogrammer for angst og depression

Hougaard, Esben m.fl.

I slutningen af 2007 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen to referenceprogrammer om angstlidelser og uniploar depression hos voksne.

Hent fil

2008

Somatic Therapy Treatment Effects with Tsunami Survivors

Parker, Catherine m.fl.

This is an uncontrolled field study of the outcome effects of a somatically based therapy with tsunami victims in southern India. One hundred and fifty (150) participants, prescreened for trauma symptoms, received 75 minutes of somatic therapy and training in affect modulation and self-regulation. The results indicate a reliable and significant treatment effect at immediate, 4-week, and 8-month follow-up assessments. At the 8-month follow-up, 90% of participants reported significant improvement or being completely free of symptoms of intrusion, arousal, and avoidance. The results support the effectiveness and reliability of this modified version of Somatic Experiencing Therapy in working with trauma reactions and invite future controlled trials of this therapy.

Hent fil

2002

Med klienten ved roret

Andersen, Susanne & Holme, Mogens

Spørg klienten, om han synes, der er fremgang i terapien. Udbyttet af den terapeutiske relation handler om meget andet end psykologiske teorier og metoder.

Hent fil